Mon. Sep 26th, 2022

Hong đi em

Hong đi em cho khô sầu dư lệ
Tê tái buồn đêm đếm ngược xuân xao
Cho năm tháng đong đủ nắng lệ trào
Khi trở giấc vẫn hanh hao đêm mộng
Hong đi em những oán nghiệt dỗi hờn
Khi miệng đời là bể gian chua xót
Đêm giật thót khi canh dài giấc ngọt
Thèm môi hôn vòng ấm bàn tay mơn
Đêm đầy mộng ước cùng nhau tận sáng
Xé màn đêm cho rách nát bình minh
Xua gian thế về cõi trần trụi nhẳn
Chỉ có ta ôm ấp lấy chúng mình
Đêm một bữa cho lâng lâng hạnh phúc
Có em nằm sâu giữa cánh tay anh
Ta mơ nguyệt lên tròn chăn gối ấm
Cho quanh giường là tiếng nỉ non rên
Hong đi em chong đèn cho đêm xuống
Có bên mình là nức nở tim thôi
Cho run vỡ nhịp trống đến bồi hồi
Và bờ ngực chứa chang niềm vui sống!
Hong đi em ……
…… cho tình yêu bất diệt!